Amaran: Waspada

Amaran: Waspada

Penipuan SMS yang mengaku sebagai Maxis

Maxis dan UKM bekerjasama untuk melonjakkan pembelajaran digital di Malaysia

 

Pelajar-pelajar eKelas Maxis boleh mengharapkan kandungan baru yang menarik sementara portal pembelajaran digital tersebut diperkayakan dengan satu siri video asli untuk mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Maxis memulakan projek untuk menghasilkan kandungan video ini bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan telah menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) dengan mereka pada 17 Jun 2019.

Mewakili UKM adalah Naib Canselor, YBhg Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor dan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, YBhg Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah, manakala pasukan Maxis diketuai oleh Pengerusi, YM Raja Tan Sri Dato' Seri Arshad Bin Raja Tun Uda; Ketua Pegawai Eksekutif, Gokhan Ogut; Ketua Pegawai Perniagaan Perusahaan, Paul McManus; dan Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat, Mariam Bevi Batcha.

Melalui perjanjian tersebut, Maxis dan UKM akan mencipta kandungan video pembelajaran digital untuk mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris untuk eKelas, selaras dengan sukatan pelajaran pendidikan Malaysia. Tiga bengkel yang mempunyai 20-30 peserta setiap sesi akan dijalankan, dengan sasaran untuk menghasilkan sehingga 10 video setiap bengkel. Antara fakulti-fakulti yang mengambil bahagian dari pihak UKM adalah Fakulti Pendidikan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains & Teknologi, dan Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI).

“UKM adalah antara universiti yang terkemuka di negara Malaysia dan di rantau sini, dengan hala tuju strategik untuk menjadi pemimpin serantau dalam kecemerlangan akademik dan penyelidikan. Perkongsian kami dengan Maxis untuk mencipta kandungan adalah inisiatif penting ke arah ini, dan sejajar dengan peningkatan keupayaan akademik dan penyelidikan kami. Kami gembira dapat bekerjasama dengan Maxis dan berharap dapat mencapai hasil yang diinginkan dari projek ini,” kata YBhg Prof. Ir. Dr Mohd Hamdi Abd Shukor, Naib Canselor UKM.

"Kami berbangga untuk membawa kepakaran kami dalam teknologi dan digitalisasi bagi membuka potensi dan kemungkinan daripada Internet untuk perkembangan kemahiran dan kandungan pembelajaran. Kami percaya kemahiran ini bukan hanya untuk para pelajar tetapi juga penting bagi pendidik dan bakal pendidik dalam era teknologi yang semakin berkembang maju ini. Sementara kami terus membawa kandungan digital yang terbaik dan baru kepada jumlah pelajar eKelas yang semakin meningkat di seluruh Malaysia, kami gembira dapat bekerjasama dengan UKM untuk membantu pelajar universiti yang berminat untuk menghasilkan kandungan, untuk menyediakan kandungan yang lebih berkualiti untuk pelajar eKelas. Melalui kemampuan kami, kami juga berharap dapat bekerja dengan institusi pendidikan lain untuk inisiatif yang serupa,” kata YM Raja Tan Sri Dato’ Seri Arshad.

Semasa fasa percubaan yang berlangsung selama dua bulan, Maxis bekerjasama dengan Fakulti Pendidikan UKM pada tahun lepas untuk bengkel penciptaan kandungan, yang telah menghasilkan bank video untuk mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris yang dicipta oleh pelajar-pelajar fakulti. Bekerjasama dengan Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran UKM bersama-sama dengan 20 pelajar daripada fakulti itu, projek tersebut termasuk sesi kumpulan fokus dengan pelajar eKelas yang diadakan di Pusat Internet Semenyih, diikuti oleh dua bengkel di UKM yang menampilkan pakar penceramah dan sebuah studio rakaman di 'Hab Inovasi Pembelajaran Fakulti Pendidikan' UKM untuk merekodkan pelajar-pelajar pencipta yang mengambil bahagian. Melalui bengkel tersebut, mereka menghasilkan dua senarai video yang mengajar pelajar untuk menyelesaikan persamaan Algebra (Algebra bersama Cikgu-Cikgu UKM) dan belajar bahasa Inggeris semasa dalam suasana percutian sekolah (Learn English While on Holiday with UKM Teachers).

eKelas adalah program komuniti utama Maxis yang bertujuan untuk mencungkil potensi serta meningkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar di komuniti luar bandar. Ia adalah inisiatif pembelajaran digital selepas sekolah untuk pelajar Tahun 6 hingga Tingkatan 5, yang membawa pengayaan pembelajaran yang menyeronokkan dan memberi akses kepada kandungan pendidikan berkualiti, selaras dengan Sukatan Pelajaran Malaysia. Memberi tumpuan kepada subjek Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris, para pelajar akan didedahkan kepada pembelajaran berasaskan pengalaman dengan pertandingan dan projek kumpulan, serta sesi motivasi oleh bakat muda Maxis. 

Untuk maklumat lanjut tentang eKelas Maxis, sila layari www.maxis.com.my/maxis-ekelas
 

images 2