Stay Connected: Our stores and support channels remain open to keep you connected. More info, here .

Our retail outlets are open with strict SOPs to ensure everyone’s safety. Click here for more info.

en  |  bm  |  ch

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk Permintaan Pemindahan Perkhidmatan Fiber anda.

Fibre Transfer Request
 1. Lawati TMpoint berhampiran anda. Klik di sini untuk lokasi TMpoint.
  Sila lakukan ini dalam dalam 10 hari untuk mengelakkan pembatalan permintaan
 2. Di TMpoint, minta pindah perkhidmatan ke Maxis Fiber.
  • HANYA pemilik akaun Unifi perlu ke TMpoint. Tidak perlu membuat pertukaran nama akaun
  • Memberitahu sebagai “perpindahan perkhidmatan” bukan penamatan
  • Membuat pembayaran ke atas bil yang tertunggak dan bayaran pendahuluan 1 bulan
  • Tidak perlu serahkan peralatan anda sehingga pemasangan Maxis Fiber berlaku
 3. Anda akan menerima panggilan pengesahan dalam masa 6 hari bekerja sekiranya permohonan anda diluluskan.
 4. Pemasangan Maxis Fiber anda akan selesai dalam masa 10 hari bekerja setelah permintaan pemindahan disetujui & perkhidmatan anda yang sedia ada akan terputus secara automatik.