Get your essential services at Maxis stores, click here for Maxis store locations and operating hour.

Maxis stores are open, click here for details.

MCMC Volunteer Surveys, 22 Apr - 31 Dec | Click here for more details.

MCMC Volunteer Surveys, 22 Apr - 31 Dec | Click here for more details.

en  |  bm  |  ch

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk Permintaan Pemindahan Perkhidmatan Fiber anda.

Fibre Transfer Request
 1. Lawati TMpoint berhampiran anda. Klik di sini untuk lokasi TMpoint.
  Sila lakukan ini dalam dalam 10 hari untuk mengelakkan pembatalan permintaan
 2. Di TMpoint, minta pindah perkhidmatan ke Maxis Fiber.
  • HANYA pemilik akaun Unifi perlu ke TMpoint. Tidak perlu membuat pertukaran nama akaun
  • Memberitahu sebagai “perpindahan perkhidmatan” bukan penamatan
  • Membuat pembayaran ke atas bil yang tertunggak dan bayaran pendahuluan 1 bulan
  • Tidak perlu serahkan peralatan anda sehingga pemasangan Maxis Fiber berlaku
 3. Anda akan menerima panggilan pengesahan dalam masa 6 hari bekerja sekiranya permohonan anda diluluskan.
 4. Pemasangan Maxis Fiber anda akan selesai dalam masa 10 hari bekerja setelah permintaan pemindahan disetujui & perkhidmatan anda yang sedia ada akan terputus secara automatik.