Atas arahan PKP, beberapa kedai Maxis kami ditutup. Klik sini untuk cari kedai berdekatan anda. 

Nak pergi kedai Maxis? Klik sini untuk kedai terdekat.

Aktifkan Maxis VoLTE untuk kualiti panggilan sebenar! Untuk maklumat terperinci, klik di

Kualiti panggilan sebenar dengan VoLTE! Klik di

sini.

NOTIFIKASI
 

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) akan menjalankan Kaji Selidik Pengguna Telefon Mudah Alih 2019 dan Kaji Selidik Pengguna e-Dagang 2019 bermula 27 Disember 2019 sehingga 31 Mei 2020. Pengumpulan data akan dijalankan setiap hari dari 9.00 pagi sehingga 6.00 petang, kecuali pada cuti umum untuk Negara dan Selangor. Responden akan dipilih secara rawak melalui computer, berdasarkan nombor telefon berdaftar. Pemberitahuan akan disiarkan di dalam laman web SKMM: di sini. Tambahan kaji selidik akan diberitahu di dalam laman web, jika diperlukan.

Sila maklum bahawa tujuan kaji selidik ini adalah untuk tujuan pengumpulan data sahaja. Tiada wang diminta atau jualan dijalankan. Responden akan dipilih secara rawak oleh computer, berdasarkan nombor telefon berdaftar. Tiada maklumat peribadi pelanggan selular mudah alih telah diterima daripada penyedia perkhidmatan. Penyertaan adalah secara sukarela; namun, kerjasama daripada orang awam amatlah dihargai. Semua maklumat yang dikumpul bertujuan untuk mendapatkan statistik di peringkat negara. Terima kasih.

Talian Aduan MCMC: 1-800-188-030.