Stay Connected: Our stores and support channels remain open to keep you connected. More info, here .

Our retail outlets are open with strict SOPs to ensure everyone’s safety. Click here for more info.

Service Specific Terms & Conditions (“SSTC”) –Bijak Siber dengan Geng Gajet Peraduan

 

Version [18 Disember 2020]

 • TARIKH DAN MASA PERMULAAN PERADUAN : 19 Disember 2020 pada 00:00

 • TARIKH DAN MASA TAMAT PERADUAN : 29 Januari 2021 pada 23:59

 • SIAPA YANG BOLEH MENYERTAI PERADUAN (KELAYAKAN) : 
  Peraduan ini terbuka kepada yang berikut:
  1. Semua pelajar dari Tahun 6 hingga Tingkatan 5 warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja; dan
  2. Pelajar yang telah mendaftarkan akaun yang sah dengan Maxis eKelas di www.ekelas.com.my
    
 • SIAPA TIDAK BOLEH MENYERTAI PERADUAN : 
  1. Anak-anak pekerja tetap atau kontrak Maxis (termasuk syarikat bersekutu atau yang berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka
  2. Anak-anak wakil, pekerja dan/atau ejen kandungan, iklan, penyedia perkhidmatan promosi untuk peraduan ini dan ahli keluarga terdekat mereka
    
 • CARA MENYERTAI PERADUAN : 
  1. Daftar akaun dengan Maxis eKelas di www.ekelas.com.my
  2. Log masuk ke dalam akaun di Maxis eKelas dan tonton kandungan Geng Gajet yang disediakan di portal Maxis eKelas.
  3. Selesaikan Misi Digital untuk setiap minggu seperti berikut:
   • Misi Digital 1
    • Tonton klip video "Penyamar Dunia Baru"
    • Cipta, tulis dan hantarkan blog (tidak lebih daripada 100 patah perkataan) di portal eKelas berdasarkan klip video ini
    • Pelajar harus berkongsi pendapat di atas blog berkenaan:
     1. Mengapa  'ABANGNAKKAWAN87' menjerit ketakutan ketika Aly menelefon pihak polis?
     2. Apakah yang menyebabkan  Hafiz, Ramona, Eu Jin dan Nabil mengambil keputusan untuk berjumpa dengan 'ABANGNAKKAWAN87'? Adakah tindakan yang dilakukan oleh  mereka itu betul?
    • Blog tidak lebih daripada 100 patah perkataan – bagi misi ini adik-adik akan dinilai dari segi grafik multimedia dan kreativiti
    • Penyertaan anda mesti disertai dengan butiran berikut:
     • Nama – Darjah/Tingkatan – Nama PI/Sekolah – Negeri – Nombor Misi
     • Contoh: Muhammad bin Abdullah, Tingkatan 3, SMK TTDI, Kuala Lumpur, Misi 1
    • Blog boleh dihantar ke dalam ‘Blog’ portal Maxis eKelas
    • Tarikh tamat: 8 Januari 2021 pada 23.59pm
   • Misi Digital 2
    • Tonton klip video "Kaki Kongsi"
    • Cipta satu rangkap puisi/pantun dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia tentang “Apakah langkah berjaga-jaga ketika melayari internet?"
    • Puisi/pantun hendaklah berintonasi seperti memberi nasihat
    • Satu rangkap puisi/pantun tidak lebih dari 80 patah perkataan
    • Penyertaan anda mesti disertai dengan butiran berikut:
     • Nama – Darjah/Tingkatan – Nama PI/Sekolah – Negeri – Nombor Misi
     • Contoh: Muhammad bin Abdullah, Tingkatan 3, SMK TTDI, Kuala Lumpur, Misi 1
    • Pantun atau puisi boleh dihantar ke dalam ‘Blog’ portal Maxis eKelas
    • Tarikh tamat: 15 Januari 2021 pada 23.59pm
   • Misi Digital 3
    • Tonton klip video "Tiru Gaya Idola"
    • Lukis komik jalur berkenaan kesan negatif menyebarkan berita palsu
    • Lukisan komik jalur tidak lebih dari 4 gambar sejalur dan tidak lebih dari 3 jalur
    • Penyertaan anda mesti disertai dengan butiran berikut:
     • Nama – Darjah/Tingkatan – Nama PI/Sekolah – Negeri – Nombor Misi
     • Contoh: Muhammad bin Abdullah, Tingkatan 3, SMK TTDI, Kuala Lumpur, Misi 1
    • Muat naik gambar komik tersebut ke dalam pautan Google Drive: https://bit.ly/Misi3
    • Tarikh tamat: 22 Januari 2021 pada 23.59pm
   • Misi Digital 4
    • Tonton klip video "Pembuli Siber"
    • Peserta boleh memilih untuk:
     1. Membuat klip video animasi berdurasi 2 minit dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia ATAU
     2. Membuat skrip untuk video animasi berdurasi 2 minit
    • Bertemakan – Perubahan Pendirian seorang pembuli siber (Bagaimana seorang pembuli siber insaf daripada perbuatannya).
    • Penyertaan anda mesti disertai dengan butiran berikut:
     • Nama – Darjah/Tingkatan – Nama PI/Sekolah – Negeri – Nombor Misi
     • Contoh: Muhammad bin Abdullah, Tingkatan 3, SMK TTDI, Kuala Lumpur, Misi 1
    • Muat naik klip video atau skrip tersebut ke dalam pautan Google Drive: https://bit.ly/Misi4
    • Tarikh tamat: 29 Januari 2021 pada 23.59pm
      
 • KEPERLUAN :
  1. Anda MESTI memberikan nama penuh, nombor Kad Pengenalan, nombor telefon dan alamat e-mel semasa anda mendaftar akaun di portal Maxis eKelas (entri atau data yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan).
  2. Semua penyertaan mestilah karya asli pelajar dan tidak ada bahagian atau komponennya yang disalin dari karya atau bahan lain, dan menjamin bahawa catatan pelajar tidak melanggar hak harta intelek pihak lain termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, tanda dagangan atau perkhidmatan menandakan, atau melanggar hak privasi, publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti yang boleh menyebabkan Maxis dan / atau syarikat-syarikat yang berkaitan dan berafiliasi tidak akan bertanggungjawab.
  3. Penyerahan kerja boleh dilakukan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.
  4. Penyampaian kerja tidak boleh mengandungi maklumat atau kandungan yang palsu, menipu, menyesatkan, memfitnah, meremehkan, mengancam, tidak senonoh, mencabuli, pornografi, kebencian, tidak sesuai atau memudaratkan mana-mana individu atau ketiga pihak.
  5. Penyerahan kerja mesti berdasarkan klip video yang terikat pada setiap Misi Digital dan tema penyerahan yang diberikan. Perkara lain di luar tema penyerahan yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan oleh Maxis eKelas.
  6. Semua penyerahan mesti mematuhi tarikh tamat penyerahan yang ditetapkan untuk Misi Digital. Sebarang penyerahan selepas itu tidak akan dipertimbangkan oleh Maxis eKelas.
    
 • HADIAH : 
  Maxis akan melantik panel penghakiman mengikut budi bicara mutlaknya. Jumlah hadiah yang akan dimenangi adalah seperti di bawah:

  Hadiah Misi Digital:
  • Voucher KFC bernilai RM30
  • Pek permulaan Hotlink Unlimited bernilai RM30
   10 pemenang akan dipilih untuk setiap Misi Digital, dengan jumlah pemenang yang layak untuk 4 Misi Digital ialah 40 orang.

  Hadiah Utama:
  • Lenovo ThinkPad L14 dilengkapi dengan tajaan MaxisONE Go Wifi untuk SATU (1) tahun setiap satu.
   3 pemenang akan dipilih untuk Hadiah Utama. Peserta mesti melengkapkan dan memenangi keempat-empat Misi Digital terlebih dahulu untuk layak mendapat Hadiah Utama.

  Pemilihan pemenang adalah atas budi bicara pihak penganjur.

 


 

 1. Dengan menyertai peraduan ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat yang terkandung di sini. Sebagai tambahan kepada Terma & Syarat ini, yang berlaku untuk penggunaan kandungan dan/atau perkhidmatan, termasuk terma dan syarat untuk penggunaan konten dan/atau layanan yang relevan seperti yang ditetapkan oleh Maxis eKelas. Kegagalan untuk mematuhi mana-mana syarat, peraturan, arahan, atau kaedah yang berlaku akan mengakibatkan anda dibatalkan dari Peraduan ini mengikut budi bicara mutlak kami.
 2. MAKLUMAT PERIBADI / DATA PERIBADI
  Maklumat peribadi / data peribadi yang anda berikan semasa memasuki Peraduan ini akan digunakan oleh Maxis sesuai dengan polisi privasinya dalam Pernyataan Privasi Maxis. Sila rujuk Pernyataan Privasi Maxis eKelas dengan melayari laman web (https://www.ekelas.com.my/wp-content/uploads/2020/06/Privacy-Policy-word-doc.pdf) untuk maklumat lebih lanjut seperti penyertaan dalam peraduan ini adalah perjanjian yang terikat dengan dasar privasi itu, yang akan menjadi bahagian tidak terpisahkan dari Terma & Syarat Peraduan ini.

  Maklumat peribadi / data peribadi yang dikumpulkan mungkin akan digunakan oleh Maxis pada masa akan datang untuk memberi anda maklumat lebih lanjut mengenai peraduan serupa dan maklumat yang berkaitan dengannya, di mana anda boleh untuk tidak memilih dengan memberitahu Maxis mengenai keputusan anda untuk melakukannya. Maklumat peribadi / data peribadi anda adalah tertakluk kepada perlindungan mengenai privasi dan keamanan data seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi Maxis eKelas dan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010.

  Anda harus memastikan bahawa semua maklumat/data peribadi yang diberikan kepada Maxis adalah tepat dan betul semasa penyerahan dan bahawa Maxis terus dimaklumkan dan dikemaskini mengenai sebarang perubahan dalam maklumat/data peribadi anda.
 3. Peraduan ini tertakluk dibawah undang-undang Malaysia. Walau bagaimanapun, ianya menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa anda mematuhinya dan tidak melanggar undang-undang.
 4. Keputusan Maxis mengenai pemenang hadiah adalah muktamad dan tidak ada surat-menyurat, aduan atau rayuan yang akan dilayan oleh Maxis pada bila-bila masa semasa atau selepas tempoh peraduan.
 5. Maxis berhak untuk:
  1. menukar atau mengganti jenis dan nilai hadiah yang kami fikirkan sesuai, secara keseluruhan atau sebahagian, jika Maxis tidak dapat memberikan hadiah seperti yang dijelaskan dengan alasan apa pun; dan
  2. membatalkan dan meminta pengembalian hadiah sekiranya kami mendapati bahawa anda telah melanggar peraturan atau Terma & Syarat yang dinyatakan di sini.
 6. Pemenang akan dihubungi untuk mendapatkan arahan penebusan hadiah. Anda dinasihatkan agar telefon bimbit anda tetap dihidupkan dan akaun aktif dalam tempoh ini. Maxis tidak akan bertanggungjawab sekiranya anda tidak dapat dihubungi dengan alasan apa pun setelah usaha Maxis menghubungi anda melalui telefon berikutan tiga (3) percubaan dalam tiga hari berturut-turut. Sekiranya Maxis tidak dapat menghubungi anda setelah percubaan yang ditentukan di atas, atau, jika anda tidak dapat membuatnya pada tarikh pengumpulan, Maxis berhak untuk menolak kelayakan anda dan memilih pemenang berikutnya yang memenuhi syarat yang memenuhi kriteria untuk memenangi hadiah.
 7. Anda tidak berhak menuntut atau meminta syarat hadiah tertentu seperti pertukaran hadiah dan lain lain.
 8. Hadiah yang dinyatakan di atas hendaklah digunakan dan/atau diambil sepenuhnya atas risiko anda sendiri pada setiap masa dan Maxis tidak termasuk dalam semua jaminan dan liabiliti yang berkaitan dengan hadiah tersebut sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh diserahkan dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau barang lain.
 9. Pemenang akan bertanggungjawab atas sebarang kos, duti, cukai dan/atau perbelanjaan sampingan lain yang mungkin timbul akibat dan/atau berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah oleh pemenang.
 10. Sebilangan hadiah akan dihantar kepada pemenang. Hadiah akan dihantar ke alamat yang diberikan oleh pemenang semasa panggilan dari pekerja Maxis. Hadiah akan dihantar dengan perkhidmatan kurier dengan maklumat penjejakan. Sekiranya bungkusan itu tidak sampai kepada anda dengan alasan apa pun, Maxis tidak bertanggungjawab untuk hadiah yang tidak sampai kepada anda.
 11. Dengan menerima hadiah, para pemenang secara jelas memberi kebenaran kepada Maxis dan agensinya untuk menggunakan nama, gambar dan/atau gambar pemenang, video, rakaman, testimoni atau item media lain dan untuk menyiarkan maklumat mengenai Peraduan dan para pemenang. penyerahan ("Bahan") untuk tujuan pengiklanan, editorial, promosi, pemasaran, perdagangan dan/atau tujuan lain di laman web Maxis, akaun media sosial, platform digital dan mana-mana media lain tanpa pampasan dan pemberitahuan lebih lanjut. Para peserta membebaskan Maxis, para pengarah, pegawai, pekerja, perwakilan, dan ejennya dari semua tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Bahan termasuk tetapi tidak terhad kepada tuntutan pencerobohan privasi, fitnah dan peribadi atau hak milik. Mana-mana orang yang tidak mahu gambar mereka diambil atau diedarkan atau maklumat disebarkan mesti memberitahu Maxis secara bertulis mengenainya.
 12. Penerimaan hadiah oleh para pemenang merupakan pelepasan dan pelepasan kumpulan syarikat Maxis, oleh atau dari mana-mana dan semua tanggungjawab, tuntutan, tindakan dan/atau kerosakan yang mungkin dimiliki pemenang, sama ada diketahui atau tidak diketahui di masa kini, dalam bentuk apa pun, timbul atau berkaitan dengan:
  1. Peraduan;
  2. kecederaan diri dan/atau kerosakan harta benda, kecurian atau kerugian yang dialami oleh pemenang akibat penggunaan, pekerjaan dan/atau penerimaan hadiah; atau
  3. sebarang liabiliti cukai yang berkaitan dengan Peraduan, hadiah dan/atau penggunaan.
 13. Maxis berhak:
  1. untuk mengubah, meminda, menyemak semula, menambah, menghapus, atau menambah Terma & Syarat ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada bila-bila masa dan anda akan terikat dengan perubahan, pindaan, penyemakan semula, suplemen, penghapusan, variasi atau penambahan;
  2. pada bila-bila masa, mengubah sebarang aspek Peraduan (termasuk hadiah dan menghentikan Peraduan) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
  3. mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan, menangguhkan, mengubah suai atau menangguhkan Peraduan sekiranya keadaan tidak dijangka di luar kawalannya yang munasabah. Dengan penyertaan yang berterusan dalam Peraduan ini, anda akan dianggap telah menerima sebarang perubahan, pindaan, semakan, tambahan, penghapusan, variasi atau penambahan, yang mungkin diterbitkan di http://www.ekelas.com.my atau http://www.maxis.com.my
 14. Peraduan dan hadiah ini disediakan berdasarkan "SEBAGAIMANA ADANYA" tanpa perwakilan atau jaminan dalam bentuk apa pun sama ada tersurat atau tersirat. Maxis, dan kumpulan syarikatnya menafikan dan mengecualikan semua jaminan yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan peraduan dan hadiah termasuk jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu.
 15. Dalam keadaan apa pun Maxis, syarikat, penaja, agensi dan wakilnya yang berkaitan dan berafiliasi tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada orang lain atas sebarang kerugian atau kecederaan atau kerosakan langsung, tidak langsung, khas, atau apa-apa kerosakan, sama ada dalam kontrak, kelalaian atau penyiksaan, yang timbul dari atau berkaitan dengan peraduan dan hadiah termasuk (tanpa batasan) sebarang pembatalan atau penangguhan peraduan.
 16. Maxis tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak lain atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang dialami oleh anda atau pihak lain yang disebabkan oleh penyertaan atau tidak penyertaan dalam Peraduan atau akibat dari sebarang tindakan atau peninggalan di pihak Maxis.
 17. Maxis tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa izin ke, atau pengubahan, pengguna atau anggota komunikasi, atau sebarang masalah teknikal kerosakan rangkaian atau talian telekomunikasi kami, sistem dalam talian komputer, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau peserta kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet.
 18. Maxis berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta yang didapati atau disyaki mengganggu proses penyerahan peraduan, operasi peraduan ini, atau melanggar Terma & Syarat. Maxis berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta dan/atau kehilangan hadiah daripada peserta yang dipercayai telah melakukan amalan dan/atau aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang memudaratkan Peraduan ini atau proses penyerahan Peraduan. Kegiatan penipuan dianggap merangkumi tetapi tidak terhad kepada:
  1. sebarang perbuatan menipuan
  2. Penyerahan penyertaan dan/atau respons oleh orang lain selain daripada peserta yang layak untuk menyertai Peraduan ini; atau
  3. Penyerahan entri dan/atau tanggapan sepenuhnya atau sebahagian dengan dan/atau dihasilkan dengan menggunakan sebarang alat elektrik, komputer, modem yang diprogramkan sebelumnya atau dengan kaedah atau alat lain yang bertentangan dengan penyerahan entri dan / atau tanggapan sebagaimana diatur dalam bahagian (b) di atas.
 19. Walau apa pun perkara di atas, Maxis berhak untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan alasan apa pun.
 20. Anda bersetuju bahawa idea, maklumat, penyerahan yang anda dedahkan semasa Peraduan tidak dirahsiakan dan Maxis dibebaskan dari sebarang kewajipan kerahsiaan.
 21. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi dan menahan Maxis, para pengarah, pegawai, pekerja, wakil dan ejen dan penaja yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, tindakan atau prosiding, serta sebarang kerugian, liabiliti, kerosakan, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran undang-undang) yang timbul daripada atau timbul dari:
  1. sebarang penyerahan atau bahan yang dihantar, dimuat naik atau disediakan oleh anda yang melanggar hak cipta, cap dagang, paten atau hak intelektual lain mana-mana pihak; atau memfitnah mana-mana orang atau melanggar hak publisiti atau privasi mereka; dan
  2. sebarang ketidakpatuhan dan pelanggaran Terma & Syarat Peraduan ini oleh anda; dan
  3. barang pelanggaran undang-undang yang berlaku.
 22.  Sebarang peruntukan di sini di mana konteksnya memerlukannya untuk kegunaan selepas Peraduan.
 23. Tidak ada pemanjangan, kegagalan atau kelewatan pihak Maxis untuk menggunakan hak, kuasa atau menguatkuasakan mana-mana terma atau syarat di sini yang akan beroperasi sebagai pengabaian atau persetujuan daripadanya, dan juga tidak akan dilakukan oleh Maxis mana-mana hak, kuasa, atau pemulihan menghalang pelaksanaan hak, kuasa, atau penambahbaikan yang lebih jauh atau lain-lain.